Udviklingspsykologer som Dr. Frans Plooij og Dr. Hetty van de Rijt har identificeret 10 udviklingsspring i et barns liv, der er markante perioder med hurtig udvikling og læring. Disse spring markerer vigtige milepæle i et barns mentale og fysiske vækst:

 

Fødsel – 5 uger: Den første periode er fra fødslen og op til omkring fem uger. Her tilpasser barnet sig livet uden for livmoderen og begynder at reagere på stimuli i omgivelserne.

 

5 – 8 uger: Mellem 5 og 8 uger starter barnet med at fokusere mere på ansigter og udvikler evnen til at lave små lyde og smil, som er tidlige former for kommunikation.

 

8 – 12 uger: Omkring 8 til 12 uger viser barnet større kontrol over deres bevægelser og begynder at vise øget interesse for deres omgivelser ved at undersøge ting omkring dem.

 

12 – 19 uger: Dette udviklingsspring er en periode, hvor barnet begynder at blive mere aktivt og opmærksomt på verden. De lærer at gribe fat om objekter og interesserer sig mere for leg og interaktion.

 

4 – 6 måneder: Fra 4 til 6 måneder begynder barnet at blive mere socialt, viser større interesse for mennesker omkring dem og kan begynde at vende sig fra mave til ryg.

 

6 – 8 måneder: I denne fase begynder barnet at udvikle større motorisk kontrol og kan begynde at sidde op uden støtte og måske kravle eller trække sig op.

 

8 – 10 måneder: Dette er en periode med større følelsesmæssig udvikling. Barnet kan vise tegn på separationsangst og blive mere knyttet til primære omsorgspersoner.

 

10 – 12 måneder: Omkring 10 til 12 måneder begynder barnet at vise mere målrettet adfærd og kan begynde at sige enkelte ord og forstå enkle anvisninger.

 

12 – 15 måneder: I denne fase kan barnet blive mere selvstændigt og vise større interesse for at udforske verden omkring dem. De kan begynde at gå eller gå ved at støtte sig til møbler.

 

18 – 24 måneder: Den sidste periode markerer en bemærkelsesværdig kognitiv udvikling. Barnet kan begynde at sammensætte simple sætninger, udvikle mere komplekse legemønstre og udvise større kreativitet i deres handlinger og tankeprocesser.

 

Disse udviklingspring udgør hjørnestenene i barnets tidlige vækst og udvikling. De skaber fundamentet for deres fysiske, følelsesmæssige og kognitive vækst og påvirker i høj grad deres opførsel og evner gennem hele livet.